Szymon Zdziarski Neopak

ul. Leonidasa 51, 02-239 Warszawa

tel: (+48) 22 8531689

e-mail: biuro@neopak.pl

 

                                 PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU 

w związku z wystąpieniem wady w oparciu o art. 556 Kodeksu Cywilnego   zgłaszam reklamację wg poniższego opisu.                              

 

   

 

Imię i nazwisko nabywcy/(konsumenta):......................................................................................................

 

Adres konsumenta: ............... ......................................................................................................................

 

Telefon kontaktowy: ..........................................        adres e-mail: .............................................................

 

Data nabycia towaru .. .............................            Dowód zakupu (paragon/faktura) nr: .............................

 

 

Opis towaru (nazwa, numer fabr itp)............... ….........................................................................................

Cena zakupu brutto .....................................................................

Szczegółowy opis wad (uszkodzeń)  :

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

........................................................................ ..............................................................................................

Data stwierdzenia  wady/uszkodzenia towaru: ….........................................................................................

. ......................................................................................................................................................................................Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

- wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

- nieodpłatną * (art. 561 § 1)

- obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …....…………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

- odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1) ........................................................................................................................................................................................

 

 Sprzedawca  poinformuje Konsumenta  o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od  daty otrzymania  niniejszego protokołu. Protokół można przesłać pocztą lub e-mailem.

 

…..........................                                                                                               ….............................................

Miejscowość, data                                                                               Podpis zgłaszającego reklamację

 

*)  Prosze zakreślić wybrane rozwiazanie.    

 

 

Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie