Magdalena SzafrańskaMagdalena Szafrańskaniedziela, 31 lipca 20224 minuty czytanialiczba wyświetleń: 4314
Artykuł oceniony na 5.00 / 5Ilość komentarzy: 0

Opieka na dziecko — jakie są zasady

Każdy rodzic miewa chwilę gdy musi szybko wyjsc z pracy, ponieważ dziecko źle się czuje i musi zostać odebrane ze szkoły, przedszkola czy żłobka. Na takie właśnie sytuacje wprowadzono dodatkowe wolne od pracy tzw. opieka na dziecko. W przypadku tego zwolnienia z pracy, pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu. Dowiedz się więcej, kiedy możesz skorzystać z opieki i ile dni Ci przysługuje.

Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem jest zagwarantowany ustawowo na podstawie artykułu 188. Kodeksu pracy. Ponieważ prawo firmowe musi być zgodne z obowiązującymi przepisami, taki urlop należy się każdemu pracownikowi posiadającemu dziecko. Jednak jest kilka zasad, o których warto wiedzieć przed skorzystaniem z urlopu.


Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem — ile dni przysługuje


Opieka-na-dziecko--jakie-s-zasadyJeżeli jesteś pracującym rodzicem, przysługuje Ci 2 dni dodatkowego i płatnego urlopu z tytułu sprawowania opieki nad nieletnim poniżej 14. roku życia. Oznacza to, że rodzic powinien wykorzystać urlop na dziecko najpóźniej dzień przed jego czternastymi urodzinami. Opiekę na dziecko można liczyć w dniach lub godzinach. Innymi słowy, rodzicowi należą się 2 dni lub 16 godzin i to rodzic decyduje w jakiej formie będzie wybierał dodatkowy urlop.

Wybranie opieki na dziecko nie jest obowiązkowe, nie przechodzi na kolejny rok i nie kumuluje się. Każdego roku pracujący rodzice dostają tylko 2 dni dodatkowego wolnego na dziecko, niezależnie od tego czy skorzystali z opieki w poprzednim roku czy nie.
Warto wiedzieć również, że ilość dni wolnych od pracy nie zwiększa się w przypadku, nawet jeżeli dany pracownik wychowuje więcej niż jedno dziecko. Natomiast w przypadku zatrudnienia w różnych miejscach rodzic nabywa odrębne prawa do dni wolnych na opiekę nad dzieckiem w każdym zakładzie pracy. 

Opieka na dziecko — zasady 


Żeby kwalifikować się do dodatkowych 2 dni wolnych z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem trzeba spełniać pewne warunki i niestety urlop ten nie przysługuje każdemu. Oto najważniejsze zasady, które warto znać:
 • Opieka-na-dziecko--jakie-s-zasady-1zwolnienie z tytułu wychowania dziecka to 2 dni dodatkowego urlopu płatnego
 • opieka na dziecko przysługuje rodzicom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, mianowania, powołania czy wyboru. Nie przysługuje natomiast rodzicom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej(zlecenie) oraz prowadzącym własną działalność gospodarczą (chyba że pracodawca zawrze umowę na innych warunkach), 
 • dodatkowe urlop należy się również rodzicom adopcyjnym, zastępczym, opiekunom prawnym czy faktycznym, a nie tylko biologicznym.
 • opieka nad dzieckiem przysługują niezależnie od stażu pracy i wymiaru czasu pracy,
 • dwa dni opieki nad dzieckiem przysługują obojgu rodzicom, ale łącznie, a dodatkowe dni mogą rozdzielić dowolnie między sobą,
 • opieka na dziecko przysługuje pracującemu rodzicowi nawet jeśli druga osoba nie pracuje,
 • urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem nie trzeba uzasadniać, dlatego można go wziąć w dowolnym momencie, również na zdrowe dziecko.
 • z prawa do opieki nie mogą skorzystać osoby pozbawione przez sąd władzy rodzicielskiej. Prawo do wolnego mają jednak rodzice rozwiedzeni, żyjący w separacji czy związku partnerskim. 
 • dwa dni opieki nad dzieckiem warto wykorzystać do końca roku kalendarzowego, aby nie przepadł,
 • zwolnienie przysługuje na opiekę nad zdrowym dzieckiem do 14 roku życia. Oznacza to, że nie trzeba uzasadniać wniosku składanego pracodawcy,
 • w przypadku dziecka chorego, które nie ukończyło 14 lat, zasiłek opiekuńczy należy się jeśli rodzic otrzymał zwolnienie lekarskie.
Biuro

Może Cię zainteresuje?

Produkty z kategorii: Biuro


Opieka na dziecko  —  jak uzyskać dodatkowe dwa dni wolnego


Aby skorzystać z 2 dni wolnego przysługującego z tytułu opieki nad nieletnim, należy złożyć odpowiedni wniosek do pracodawcy. Decyzja o przyznaniu urlopu należy do pracodawcy, ale warto pamiętać, że odrzucenie wniosku pracownika jest możliwe tylko z ważnych i obiektywny powodów. Pracownik musi wypełnić kwestionariusz, w którym prosi o udzielenie urlopu. W tym miejscu konieczne jest również zaznaczenie, że drugi rodzic nie korzysta z opieki.

Zobacz także: Dofinansowanie wyprawki szkolnej, na czym polega


Dwa dni opieki na dziecko  — liczone w dniach czy w godzinach?


Opieka-na-dziecko--jakie-s-zasady-2Rodzic ma możliwość rozbić 2 dni opieki na godziny. Pracownikowi przysługuje zwolnienie w wymiarze 16 godzin lub 2 dni. Jeżeli zdecydujesz się na rozliczenie dzienne, możesz wykorzystać je łącznie lub rozdzielnie. Możesz również zdecydować się na system godzinowy. Oznacza to, że masz możliwość np. wybrać tylko jedną godzinę opieki w danym dniu, a kolejne 15 w innych dniach. To w jaki sposób będziesz korzystać z opieki określasz w pierwszym wniosku złożonym w danym roku kalendarzowym. Jeżeli wskażesz, że chce skorzystać z 1 dnia zwolnienia, w kolejnym wniosku nie będzie mógł wystąpić o udzielenie wolnego w godzinach.

RADA

Jeżeli w pierwszym wniosku musisz wziąć cały dzień wolnego, możesz poprosić o 8 godzin, zamiast 1 dzień. Dzięki temu otrzymasz cały dzień wolny, ale nie zablokuje Ci to możliwości wybrania kolejnej opieki w godzinach.


Opieka nad dzieckiem — zasady przyznawania urlopu osobom niepełnosprawnym lub pracującym w niepełnym wymiarze godzin


Opieka nad dzieckiem należy się również pracownikowi, który pracuje w wymiarze pracy mniejszym niż 8 godzin.  Opieka ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i udzielana w wymiarze godzinowym. System ten dotyczy również  pracowników niepełnosprawnych czy pracowników placówek medycznych. Warto wiedzieć, że w systemie tym niepełne godziny zaokrągla się w górę do pełnej godziny. 

Zobacz także: Nowy profil zaufany — co się zmieniło

Opieka nad zdrowym dzieckiem


Opieka-na-dziecko--jakie-s-zasady-3Pamiętaj, że jeśli Twoje dziecko jest chore, przysługuje Ci zwolnienie lekarskie oraz zasiłek opiekuńczy. Opieka na dziecko to dodatkowe wsparcie dla rodziców, a wybrania jej nie trzeba uzasadnia. Oznacza to, że możesz z takiego zwolnienie skorzystać w każdym momencie i zgodnie z potrzebą. Twoje dziecko nie musi być chore, żeby Ci przysługiwało.  Liczba dni urlopowych nie zwiększa się, gdy pracownik wychowuje więcej niż jedno dziecko. Co więcej, opiekę możesz zaplanować oddzielnie lub połączyć z innym dniem wolnym czy urlopem wypoczynkowym.
Opieka na dziecko — jakie są zasady
Wyślij emailem

  Dodaj swój komentarz

  Zapisz się do naszego Newslettera

  Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie