Edyta SiedleckiEdyta Siedleckiwtorek, 19 lipca 20223 minuty czytanialiczba wyświetleń: 2800
Ilość komentarzy: 0

Poradnik jak wysłać sprawozdanie do KRS

Każda organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek sporządzenia i przesłania do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. Chcesz złożyć wymagany prawem dokument lub poinformować właściwy organ, że Twojej spółki to nie dotyczy? Aktualnie możesz to zrobić tylko przez Internet. Sprawdź zatem, jak wysłać sprawozdanie do KRS.

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe do KRS?


Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej. W praktyce oznacza to, że dokument musi zostać:
 • zapisany w postaci pliku o określonym formacie (XML);
 • podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez upoważnione osoby.
PAMIĘTAJ! Wydruk sprawozdania finansowego w wersji papierowej jest tylko kopią sprawozdania finansowego, a nie jego oryginałem. 

Kopie sprawozdań należy mimo wszystko przechowywać w organizacji przez minimum 5 lat od zakończenia bieżącego roku obrotowego. Można do tego celu wykorzystać kartony archiwizacyjne, dostępne w ofercie sklepu internetowego NEOPAK. Pudła archiwizacyjne są przeznaczone do pakowania, przechowywania, a także transportu pojedynczych dokumentów, teczek, katalogów czy nawet książek. Estetyczny brązowy karton maksymalnie ułatwia identyfikację pudła i późniejsze odnalezienie potrzebnego sprawozdania finansowego. 
Poradnik-jak-wysa-sprawozdanie-do-KRS

Jak sprawdzić czy plik XML jest sporządzony prawidłowo?

Aby upewnić się, że plik zostanie przyjęty przez system do składania e-sprawozdań, można skorzystać z jednej z bardzo licznych i nieodpłatnych aplikacji internetowych przeznaczonych do walidacji plików XML. 

Jak złożyć pozostałe dokumenty finansowe do KRS?

Zestaw Pudełek Różowe stokrotki (3 szt.)
Zestaw Pudełek Różowe stokrotki (3 szt.)30,00
Do koszyka
Szybki podgląd
Premium
Zestaw Pudełek HL-003-BLUE (3 szt)
Zestaw Pudełek HL-003-BLUE (3 szt)50,00
Do koszyka
Szybki podgląd
Premium
Pozostałe dokumenty, przesyłane do KRS wraz ze sprawozdaniem finansowym, nie mają odgórnie narzuconego formatu. Obowiązuje natomiast postać elektroniczna dla takich dokumentów jak:
 • sprawozdanie z działalności,
 • sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,
 • opinia biegłego rewidenta,
 • sprawozdanie z działalności jednostki dominującej,
 • sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 • sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,
 • skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.
Wszystkie powyższe dokumenty należy zapisać w postaci pliku (tekstowego, graficznego lub mieszanego), który można odczytać za pomocą programu komputerowego oraz podpisać elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
Kartony

Może Cię zainteresuje?

Produkty z kategorii: Kartony

Jak wysłać sprawozdanie do KRS - krok po kroku


Aby złożyć sprawozdanie finansowe do KRS, nie trzeba szukać kartek papieru, ani tym bardziej koperty na listy. Wystarczy bowiem założyć konto na portalu eKRS. 

Poradnik-jak-wysa-sprawozdanie-do-KRS-1

Dokumenty można wówczas wysłać:

 • bezpłatnie do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF), 
 • odpłatnie (w niektórych przypadkach) za pośrednictwem systemu S24.
Sprawdź także, jakie są rozmiary kopert i ich zastosowanie.

Kto może złożyć sprawozdanie do KRS bezpłatnie?

Bezpłatne złożenie sprawozdania finansowego jest możliwe dla wszystkich przedsiębiorców, którzy są wpisani do KRS pod warunkiem, że zgłoszenia dokona osoba uprawniona do reprezentacji. W praktyce oznacza to, że numer PESEL takiej osoby jest ujawniony w KRS. 

Kiedy należy zapłacić za złożenie sprawozdania do KRS?


Jeśli w zarządzie organizacji nie ma osoby, której PESEL jest ujawniony w KRS, wówczas zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika. W takim przypadku złożenie sprawozdania finansowego jest jednak płatne. W praktyce, takie postępowanie dotyczy bardzo często spółek, których zarząd jest złożony wyłącznie z cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL.

Poradnik-jak-wysa-sprawozdanie-do-KRS-2
Zdjęcie autorstwa Pixabay z Pexels

Jak podpisać dokumenty i zgłoszenie KRS?


Sprawozdanie finansowe, a także wszelkie towarzyszące mu dokumenty finansowe muszą zostać podpisane elektronicznie przez odpowiednią osobę kierującą daną jednostką. 

Jeżeli organizacją kieruje organ wieloosobowy, wtedy sprawozdanie finansowe może podpisać przynajmniej jedna osoba wchodząca w jego skład pod warunkiem, że pozostałe osoby złożą wymagane oświadczenia, a sprawozdanie finansowe spełnia wszystkie wymagania przewidziane w aktualnej ustawie.

UWAGA! Odmowa złożenia oświadczenia oznacza jednocześnie odmowę podpisu sprawozdania finansowego i tym samym wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia.

Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia muszą zostać dołączone do sprawozdania finansowego. 
Poradnik-jak-wysa-sprawozdanie-do-KRS-3
Źródło biznes.gov.pl

Kto wysyła sprawozdanie finansowe do KRS?


Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego jest obowiązkiem kierowników danej organizacji, takich jak:
 • członkowie zarządu spółek kapitałowych,
 • wspólnicy prowadzący sprawy spółki w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej,
 • komplementariusze prowadzący sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo – akcyjnej.


Kiedy należy złożyć roczne sprawozdanie finansowe?


Dokument należy złożyć do 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Sprawozdanie powinno być natomiast zatwierdzone w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli od dnia kończącego rok obrotowy. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym wówczas zatwierdzenie sprawozdania musi nastąpić do 30 czerwca, a do KRS dokument powinien trafić nie później niż  15 lipca tego samego roku. 

Teraz wiesz już, jak wysłać sprawozdanie do KRS. Szukasz więcej informacji, które ułatwiają prowadzenie biznesu? Zapraszamy na nasz blog NEOPAK, na którym codziennie pojawiają się ciekawe nowinki z branży opakowań oraz wiele innych przydatnych informacji. 

Źródło zdjęcia: infolinia.info.pl
Poradnik jak wysłać sprawozdanie do KRS
Wyślij emailem

  Dodaj swój komentarz

  Zapisz się do naszego Newslettera

  Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie