Magdalena SzafrańskaMagdalena Szafrańskapiątek, 22 lipca 20224 minuty czytanialiczba wyświetleń: 4106
Ilość komentarzy: 0

Weksel— definicja, funkcje, rodzaje i zalety

Weksel jest dokumentem handlowym wręczanym przez dostawcę swojemu klientowi podczas transakcji. Używany jako środek płatniczy, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, weksel przyjmuje formę kredytu, ponieważ ustala termin płatności po dostarczeniu produktu lub usługi. Stworzony w XII wieku przez templariuszy weksel jest używany do dziś. Dowiedz się więcej.


Co to jest weksel — definicja


Weksel stanowi zabezpieczenie będące bezwarunkową dyspozycją płatniczą od remitenta (wystawcę weksla lub czeku) do trasata, czyli osoby mającej zapłacić określoną kwotę w określonym miejscu i w określonym czasie. Ponieważ jest to zabezpieczenie abstrakcyjne, zobowiązanie istnieje niezależnie od czynności prawnej, na której opiera się weksel. Oznacza to, że każdy, kto podpisze przekaz pieniężny, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Wierzyciel nie musi jednak czekać do upływu terminu złożenia weksla. Remitent może go również wcześniej sprzedać bankowi, po czym bank udzieli mu kredytu dyskontowego. Możliwe jest również przekazanie aktu innym wierzycielom.

Podstawowe informacje w skrócie

Weksel-definicja-funkcje-rodzaje-i-zaletyWeksel to abstrakcyjny papier wartościowy zawierający bezwarunkową dyspozycję zapłaty. Pełnią one funkcję środka płatniczego, kredytową i służą jako zabezpieczenie.Weksel może być używany tylko między firmami. W przypadku każdej transakcji międzynarodowej na wekslu znajduje się miejsce powstania, które określi prawa stosowania formy, jaką musi przybrać pismo. Na piśmie musi widnieć napis „Weksel” i ,aby był on ważny, musi zawierać sumę pieniędzy określoną cyframi i słowami. Klauzula polecenia zapłaty może być pozorna i sprawiać, że weksel jest płatny bezpośrednio na rzecz banku trasata bez oczekiwania na wyznaczony termin. Pisemne polecenie zapłaty jest ważne tylko wtedy, gdy zawiera elementy określone w ustawie o wekslach, takie jak imiona i nazwiska wierzyciela i dłużnika oraz termin wygaśnięcia. Weksel może być przeniesiony na inną osobę w drodze cesji (umowa) lub przez indos (na akcie).

Jakie są funkcje weksla


Weksle mogą pełnić trzy różne funkcje:
 • Funkcja kredytowa — dostawca udziela swojemu klientowi kredytu na krótki okresy możliwość refinansowania.
 • Funkcja zabezpieczająca — dzięki rygorystycznym przepisom prawa wekslowego dostawca uzyskuje większe zabezpieczenie swoich roszczeń.
 • Funkcja płatnicza — firma może wykorzystać weksel do regulowania swoich zobowiązań i wykorzystać go jako środek płatniczy. 
Weksel jest zatem powszechnym środkiem płatniczym w świecie biznesu, ponieważ jednocześnie zadowala obie strony. Klient może otrzymać produkt bez płacenia natychmiast lub z góry, a dostawca posiada zlecenie płatnicze z datą wejścia w życie, które może wykonać natychmiast, jeśli sobie tego życzy.

Zobacz także: Czym jest mobbing i jak się przed nim chronić
Biuro

Może Cię zainteresuje?

Produkty z kategorii: Biuro


Weksel —  rodzaje


Weksel-definicja-funkcje-rodzaje-i-zalety-1W prawie wyróżnia się dwa rodzaje weksla — własny i trasowany. Różnią się one głównie tym, kto jest wystawcą dokumentu. Jednak istnieje jeszcze jeden rodzaj weksla, zwany t weksel in blanco. Charakteryzuje się on tym, że jest tylko częściowo wypełniony. Każdy rodzaj weksla ma trochę inne zastosowanie
 • Weksel własny to dokumentem, w którym wystawca jest jednocześnie dłużnikiem, który podpisuje się pod wekslem. Innymi słowy osoba wystawiająca weksel zobowiązuje się do bezwarunkowej zapłaty określonej sumy pieniężnej w określonym terminie i miejscu.
 • Weksel trasowanyjest wystawiany przez remitenta, który zawiera w dokumencie polecenie zapłaty określonej sumy pieniężnej. Wystawiając weksel wskazuje trasata, który staje się dłużnikiem. Jednak, aby weksel trasowany mógł być podstawą do egzekwowania roszczeń, musi zawierać podpis trasata, czyli dłużnika.
 • Weksel in blanco to taki, który nie zawiera wszystkich elementów wymaganych przez prawo wekslowe. Może nie być na nim jednego elementu, ale równie dobrze może być całkowicie pusty. Zawsze jednak musi zawierać podpis dłużnika.


Jak wygląda transakcja wekslowa


Weksel-definicja-funkcje-rodzaje-i-zalety-2Weksle są używane głównie w kontekście kredytów dostawcy. Dostawca wystawia weksel i zleca jego podpisanie przez kupującego. Wystawca może zatrzymać weksel jako zabezpieczenie do dnia wykupu, a następnie przedstawić go kupującemu do zapłaty lub  może spłacać własne zobowiązania, przesyłając weksel do innej osoby. Przelew dokonywany jest przez indos, który jest umieszczony na odwrocie weksla i zawiera nazwisko osoby, na którą weksel jest przekazywany. Jeśli istnieje potrzeba płynności, remitent może również otrzymać wsparcie swojego banku w celu dyskontowania. Jeśli bank kupi weksel, wystawca otrzymuje kredyt rabatowy. Wypłacana jest mu kwota weksla pomniejszona o odsetki i wydatki.

W terminie wymagalności weksel zostaje przedstawiony do zapłaty głównemu dłużnikowi (trasatowi). Zadłużenie wekslowe przedawnia się z chwilą zapłaty. Jeżeli trasat nie zapłaci weksla lub zapłaci tylko jego część, weksel staje się niezrealizowany, a wystawca weksla może ubiegać się o swoje prawa zgodnie z prawem wekslowym.

Zobacz także: Poradnik jak wysłać sprawozdanie do KRS

Zalety weksla


Wykorzystanie weksli jako metody płatności ma kilka zalet. Oto niektóre z nich:
 1. Dowody prawne — weksel jest dokumentem prawnym, co czyni go prawnym dowodem zadłużenia. W związku z tym wystawca może pozwać o odzyskanie kwoty rachunku.
 2. Konkretna kwota i data — weksel podpisują obie strony. Z tego powodu obie strony są świadome wysokości rachunku i terminu jego płatności.
 3. Możliwość dyskontowania — kolejną zaletą weksla jest to, że można go zdyskontować, jeśli wystawca lub posiadacz potrzebuje środków przed terminem płatności. Rachunek można sprzedać do banku, aby otrzymać całą kwotę z góry.
 4. Zbywalny — weksel płatny na okaziciela może zostać przeniesiony przez jedną osobę na drugą w celu uregulowania długu.
 5. Trasat korzysta z pełnego okresu kredytowania — trasat jest zobowiązany do zapłaty kwoty rachunku w terminie. Nie można ich zmusić do wcześniejszego dokonania płatności. Trasat korzysta zatem z pełnego okresu kredytowania.
 6. Format weksla— weksel może być edytowany w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku dokumentu elektronicznego wystawca może wysłać weksel bezpośrednio do swojego banku, który prześle go do banku dłużnika. Bez względu na format dokumentu warunki prawne i obowiązkowe informacje pozostają takie same.
Weksel— definicja, funkcje, rodzaje i zalety
Wyślij emailem

  Dodaj swój komentarz

  Zapisz się do naszego Newslettera

  Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie